//Advocaten.be

Kosten

Gerechtskosten die voor rekening van de cliënt werden gemaakt ( bv. rolrechten, dagvaardingskosten, enz. ), welke niet kunnen verhaald worden op de tegenpartij, worden aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kost.

Dossierkosten worden aangerekend aan de hand van een forfaitaire prijs per eenheid en welke afgestemd wordt op de heersende gebruiken binnen de advocatuur, hetzij 150,00 € voor de kosten verbonden aan de opening van een dossier, 12,00 € per enkelvoudige brief, 7,50 € per meervoudige brief, 15,00 € per aangetekende brief, een typekost voor gerechtelijke stukken van 12,50 € per blz., een copykost van 0,30 € per blz. en een kilometervergoeding t.b.v. 0,50 € afgelegde kilometer.

Ten slotte wordt een forfaitaire kantoorkost van 75,00 € aangerekend voor kosten die niet onmiddellijk begrootbaar zijn ( e-mail, internet, telefoon & fax, enz. ).

Erelonen

Het ereloon betreft een vergoeding voor intellectuele diensten : consultaties, advies, opstellen conclusies, verzoekschriften & dagvaardingen, opzoekingen, pleidooien, enz. Deze erelonen kunnen op tweevoudige wijze worden aangerekend, hetzij :

 • per uurtarief ( 150,00 € per uur voor intellectuele prestaties ) of :
 • percentsgewijs volgens de ‘waarde’ van de zaak die bepaald wordt door het bruto bedrag van de vordering en rekening houdend met de volgende schalen :
  • 15 % op een eerste schaal van 0,01 € tot 6.250,00 € ;
  • 10 % op een tweede schaal van 6.250,00 € tot 50.000,00 € ;
  • 8 % op een derde schaal van 50.000,00 € tot 125.000,00 € ;
  • 6 % op een vierde schaal van 125.000,00 € tot 250.000,00 € ;
  • 4 % op alles boven 250.000,00 €.
  • Voorzover dergelijke zaken het onderwerp uitmaken van een meervoudige aanleg ( bij verzet en/of hoger beroep ) worden vernoemde percentages verhoogd met 50 %.

Vermelde tarieven zijn excl. 21 % BTW. Referentie aansprakelijkheidsverzekering.